Dags för fakturering

Uppdatering 2016 09 15

Vi kommer snart att skicka ut en faktura på årsavgift och en del av medlemsinsatsen (enligt beslut på årsmötet). Det blir på ca 5000kr. Vi kommer även skicka epost om detta (till de medlemmar som har lämnat epostadresser). Styrelsen håller på att projektera nätet och kommer lite senare att ha möte ute i byarna om hur vi tänker gräva. Efter det blir det en upphandling och sedan grävning osv under nästa år.