Byamöten

Här kommer datum för kommande byamöten. På byamöten kommer vi gå igenom ett förslag på var vi tänkt gräva i byarna. Vi vill få in information och synpunkter från markägare om var tex jordvärme, infiltrationer, vattenledningar och eventuella väg-genomföringar kan finnas. Vi går även igenom hur en fastighetsinstallation ser ut.

10/1 kl 19.00 Tveta

17/1 kl 19.00 Kårestad

25/1 kl 19.00 Vikensved och norra Risinge (Nyadal, Gummatorp)

8/2 kl 19.00 Risinge

Alla möten är i Risingegården.