Dokument & protokoll

Föreningens stadgar

STADGAR i VEFF 2014 02 16

Årsmötesprotokoll

Protokoll årsstämma 2015 

Protokoll årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2017

Presentation årsstämma 2018

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Medlemskap och Avtal

Ansökan om medlemskap i Växjö East Fibre Förening

Avtal om fastighetsanslutning

Överlåtelse av andelsrätt 

GDPR Information

Ansökan om medlemskap och fastighetsavtal (2 ex) skickas till:

Birgitta Estberg
Kårestad Södrekvarn
365 93 Furuby

Kontrollera att du fyllt i korrekt och skrivit under (även på sista sidan på fastighetsavtalet).

Informationsmaterial

För att läsa om årsmötesförhandlingar och även hur vi arbetet med projektet klicka på: presentation årsmöte VEFF 2017

Tidplan som presenterades på årsmötet i maj 2017: tidplan projektet

Informationsblad till hushållen maj 2016

Argument för att skaffa bredband (Bredbandsforum)

Länkar

Bredbandsforum

Länsstyrelsens information om projektstöd för bredband

EU_grund